THÔNG BÁO KHẨN: Về việc điều chỉnh tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh nhà trường

Căn cứ Công văn số 4168/SGDĐT-CTTT ngày 05/12/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; Trường THPT Lê Lợi hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Học trực tiếp kết hợp trực tuyến: 

– Các lớp 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A11: học trực tiếp các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bẩy: học trực tuyến.

– Các lớp 12A1, 12A7, 12A8, 12A9, 12A10, 12A12, 12A13: học trực tiếp các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bẩy; các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: học trực tuyến.

2. Học trực tuyến: Khối lớp 10 và 11.

3. Điều chỉnh Thời gian biểu (có đính kèm theo).

4. Nhà trường bố trí phòng Hội đồng, cùng 2 phòng Tin học có mạng wifi dùng cho những trường hợp giáo viên vừa kết hợp dạy trực tuyến và trực tiếp.

5. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường đã thông báo./.

Nơi nhận:
– BGH; (để chỉ đạo t/h)
– Các tổ CM; (để thực hiện)
– Cổng thông tin điện tử nhà trường; 
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *