Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường học tập

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 34/TB-THPT LL   Hà Nội, ngày 27  tháng 2 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc học sinh trở lại trường học tập

          Căn cứ Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

          Căn cứ Công văn số 557/SGDĐT-CTTT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới;

          Căn cứ Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

          Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường,

          Toàn thể giáo viên, nhân viên  và học sinh Trường THPT Lê Lợi thực hiện các nội dung sau đây:

          1. Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường: trở lại trường học bắt đầu từ ngày 02/3/2021 (thứ Ba), theo thời khóa biểu.

          2. Công tác chuẩn bị:

          – Tổ văn phòng: tiến hành khử khuẩn trường, lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt,… hoàn thành trước ngày 01/3/2021.

          – Ban quản lý nền nếp dạy và học và một số các cán bộ khác được huy động: thực hiện đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang tại cổng trường đối với toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh trước khi vào trường học.

          3. Đối với học sinh:

          – Trước khi đến trường:

+ Gia đình kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

          + Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và nơi công cộng.

          + Học sinh đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế thì không được đến trường.

          – Khi đến trường: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đúng cách, đảm bảo khoảng cách, không tụ tập trong giờ ra chơi. Đảm bảo vệ sinh lớp học sạch sẽ, thoáng mát. Thực hiện thông điệp 5K.

          – Kết thúc buổi học: Thực hiện giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

          4. Đối với giáo viên, nhân viên:

          – Đo thân nhiệt trước khi vào trường, đeo khẩu trang đúng cách khi đến trường, thực hiện thông điệp 5K.

– Giáo viên: ổn định nền nếp dạy và học ngay sau khi trở lại trường.

          – Giáo viên: tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức đã dạy trên Internet, dạy kiến thức mới theo kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và học kỳ theo kế hoạch.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Ban giám hiệu để trao đổi, tháo gỡ./.

Nơi nhận:
– BGH; Để chỉ đạo t/h
– Các tổ CM, VP, GVCN; để t/h
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG
TS Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *