Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí cho hơn 30.000 HS

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng năm học 2022-2023.

Chiều ngày 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 2 nghị quyết liên quan đến giáo dục trong đó có nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Hỗ trợ học phí với các đối tượng cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi.

Đối tượng 2: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm 50% và 70% học phí theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (không bao gồm các đối tượng 1) đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; học viên thuộc đối tượng được giảm 70% và 50% học phí theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.


Mức hỗ trợ đối với đối tượng 1: Bằng 100% mức thu học phí năm học 2022-2023 do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan.

Mức hỗ trợ với đối tượng 2: Bằng 100% phần học phí còn lại phải đóng theo mức thu học phí năm học 2022-2023 do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học.

Thời gian hỗ trợ: Năm học 2022-2023 theo thời gian học sinh học thực tế. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. Riêng năm 2022, từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố.

Trước đó, trình bày tờ trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, khoảng 9.136 triệu đồng với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người (trong đó, học sinh công lập khoảng 30.441 đối tượng; học sinh dân lập, tư thục khoảng 125 đối tượng).

Trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023, thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khoảng 17.700 triệu đồng với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người (trong đó, học sinh công lập khoảng 30.441 đối tượng, học sinh dân lập, tư thục khoảng 125 đối tượng).

Trần Lý

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *