Hướng dẫn Giáo viên, nhân viên và học sinh quay trở lại trường học đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 3668/HDLN: SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh quay lại trường học trong điều kiện bình thường mới;

Căn cứ Công văn số 4156/SGDĐT-CTTT ngày 03/12/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã;

Trường THPT Lê Lợi hướng dẫn giáo viên, nhân viên, cán bộ y tế, nhân viên bảo vệ và học sinh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi trở lại trường học kể từ ngày 06/12/2021 cụ thể như sau:

Văn bản hướng dẫn học sinh quay trở lại trường học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn học sinh quay trở lại trường học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn giáo viên, nhân viên quay trở lại trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn giáo viên, nhân viên quay trở lại trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn cán bộ y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn cán bộ y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản hướng dẫn nhân viên bảo vệ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lịch trực ban phòng, chống dịch Covid-19 và tổ an toàn Covid-19 trường THPT Lê Lợi

Trên đây là văn bản hướng dẫn giáo viên, nhân viên, cán bộ y tế, nhân viên bảo vệ và học sinh nhà trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên, cán bộ y tế, nhân viên bảo vệ và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của nhà trường.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *