Những điều chỉnh đáng chú ý trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có một số điều chỉnh liên quan đến kỹ thuật với mục đích tăng tính trung thực, khách quan, công bằng và thuận lợi hơn cho địa phương khi triển khai tổ chức kỳ thi.

Bộ GD&ĐT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ về những điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Quy chế, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản giữ ổn định đối với các thí sinh như năm 2020. Có một số điều chỉnh chủ yếu liên quan đến kỹ thuật tổ chức coi thi, chấm thi với mục đích tăng tính trung thực, khách quan, công bằng của Kỳ thi và thuận lợp cho công tác triển khai tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Những điều chỉnh cơ bản được ông Phùng Quốc Lập phân tích như sau:

Thứ nhất: Mở rộng thành phần tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo cấp phòng thuộc sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc sở GD&ĐT, lãnh đạo phòng có chức năng quản lý giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên cấp THPT và công tác thi tốt nghiệp THPT thuộc sở GD&ĐT.

Lý do có thay đổi này là vì trong thực tế, nhiều địa phương không đủ số lượng lãnh đạo Sở và Trưởng phòng chuyên môn tham gia (hiện nay sáp nhập các phòng và điều kiện những người có người thân dự thi không được tham gia tổ chức kỳ thi). Trong khi đó, Trưởng các Ban của Hội đồng thi đều phải là Lãnh đạo Hội đồng thi.

Thứ hai: Bổ sung quy định bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của cán bộ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực này; các vật dụng này phải được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/giám sát.

Quy định trước đây là: Không được mang và sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo.

Quy định này phù hợp trong thực tế, khi cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi đều có đem theo điện thoại di động để liên hệ nhưng không được đem vào khu vực thi. Nay quy định được đem vào nhưng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phải niêm phong và công an quản lý/giám sát (điều này phù hợp với thực tế và vẫn bảo đảm khách quan).

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ

Thứ ba: Bổ sung quy định trong trường hợp bất khả kháng không thể vận chuyển đề thi được bằng hòm, tủ hoặc két sắt được khóa niêm phong thì sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng phương án vận chuyển đảm bảo an ninh, an toàn cho đề thi và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều này phù hợp với thực tế vì nhiều địa phương không đủ điều kiện về phương tiện, điều kiện đường xá,… để vận chuyển đề đặt trong hòm, tủ hoặc két sắt. Vì vậy, quy định bổ sung này giúp các địa phương bố trí phương án vận chuyển hợp lý vẫn bảo đảm an toàn (các túi đề thi đã đươc niêm phong; trong đoàn vận chuyển và bàn giao đề thi đều có công an, thanh tra). Đối với Phú Thọ, nhiều năm nay đều bố trí đầy đủ hòm sắt và phối hợp với Công an tỉnh sử dụng xe chuyên dụng phục vụ công tác vận chuyển đề thi.

Thứ tư: Điều chỉnh Chánh Thanh tra tỉnh cử người tham các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định trước đây: Chánh Thanh tra tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh này giúp việc thống nhất tổ chức thanh tra giữa thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo với Thanh tra tỉnh vẫn đảm bảo thống nhất chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm: Bổ sung quy định lỗi vi phạm của thí sinh là: Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.

Quy định trước đây lỗi vi phạm của thí sinh là: chỉ mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi (nay bổ sung phạm vi phòng chờ và việc di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ);

Quy định này đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý học sinh đem tại liệu vào khu vực thi, tránh việc lọt, lộ đề ra ngoài trong thời gian thi.

Ngoài ra, Quy chế cũng dổ sung quy định lỗi vi phạm của thí sinh là: Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ (quy định chặt chẽ hơn để thí sinh thực hiện nghiêm túc tại phòng chờ và lúc di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ).

Ngoài những điểm mới trên, một số điều chỉnh về kỹ thuật tổ chức thi tăng sự chặt chẽ cũng như quyền lợi của thí sinh.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *