Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI  
Số:    /TB-THPT LL
V/v phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020  

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các bậc cha mẹ học sinh trường THPT Lê Lợi;

                   Các em học sinh trường THPT Lê Lợi.

  • Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020  giữa Sở Y tế – Sở GDĐT- Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;
  • Căn cứ công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về những việc cần làm phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục;
  • Căn cứ công văn số 856 /SGDĐT-CTTT ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học;
  • Thực hiện công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội  về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19;
  • Thực hiện công văn số 809/SGD ĐT-GDPT ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  • Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường THPT thông báo đến các bậc phụ huynh và các em học sinh trường THPT Lê Lợi thực hiện các công việc sau đây:

1. Đối với các em học sinh:

Tham gia học đầy đủ các buổi học trên truyền hình, ôn tập kiến thức trên trang Hanoi study và học online theo thời khóa biểu của nhà trường.

Thực hiện ôn tập theo hướng dẫn của GVBM, làm bài tập đầy đủ.

Gửi bài làm và trả lời câu hỏi bài học cho GVBM hoặc GVCN.

Học sinh có thể tiếp tục học lại các bài đã phát sóng trên truyền hình tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn

2. Đối với các bậc cha mẹ học sinh:

Có biện pháp quản lý con trong khi nghỉ dịch tại nhà để mọi học sinh đều được an toàn.

 Đôn đốc và tạo mọi điều kiện để con có thể theo học trên truyền hình, ôn tập trên trang Hanoi Study và học trực tuyến với các thầy cô ở trường theo lịch của nhà trường.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Th.S Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *