Văn bản chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
Số:  /CV-THPT LL V/v phòng chống dịch bệnh Covid-19
và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020  

Kính gửi: Cán bộ Giáo viên – Công nhân viên trường THPT Lê Lợi;  

  • Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020  giữa Sở Y tế – Sở GDĐT- Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;
  • Căn cứ công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về những việc cần làm phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục;
  • Căn cứ công văn số 856 /SGDĐT-CTTT ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học;
  • Thực hiện công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội  về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19;
  • Thực hiện công văn số 809/SGD ĐT-GDPT ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  • Căn cứ vào cuộc họp giao ban của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với các cơ sở giáo dục ngày 14/4/2020, Trường THPT thông báo và yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên – công nhân viên trường THPT Lê Lợi thực hiện các công việc sau đây:

          I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID-19

Tất cả các đồng chí GV-CBCNV cập nhật, tìm hiểu và nắm vững các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 do các cơ quan có thẩm quyền ban hành như Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, các cơ quan y tế địa phương, trung ương, các thông tin trên truyền hình VTV của Đài truyền hình Việt Nam … để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp có biện pháp phối kết hợp với các gia đình để cập nhật,tuyên truyền cho học sinh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch để mọi học sinh đều được an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, yêu cầu các em học sinh không được đăng tải, tuyên truyền những thông tin sai lệch về dịch bệnh gây những hoang mang trong xã hội.

Tổ Văn phòng có trách nhiệm khử khuẩn, tẩy trùng tất cả các khu vực của nhà trường định kỳ 02 lần/1tuần. Cán bộ y tế liên hệ với các cơ quan y tế phường Nguyễn Trãi và phường Hà Cầu để có những biện pháp phối kết hợp trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường học an toàn.

Đoàn thanh niên, Công đoàn Nhà trường và cán bộ y tế xây dựng ít nhất 03 kịch bản về việc giả sử có học sinh hay cán bộ CNV của nhà trường bị nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh khi việc dạy và học diễn ra trình BGH xem xét, phê duyệt (chú ý việc phân công nhiệm vụ của các thành viên trong toàn trường sẽ phải làm gì khi có người bị nhiễm bệnh . . .).

          II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC

1. Đối với Tổ trưởng chuyên môn:

Thực hiện tuyên truyền các nội dung chính, các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Ngành về việc dạy và học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19 đến các thành viên trong tổ. Cụ thể là hai công văn sau: Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020, của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội  về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 809/SGD ĐT-GDPT ngày 17/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Đôn đốc giáo viên trong tổ theo dõi các bài giảng trên truyền hình, giải đáp thắc mắc của học sinh khi có nhu cầu; tham khảo các tài liệu và giao bài, chữa bài, ghi điểm thường xuyên (điểm miệng, 15 phút, thực hành – hệ số một) trên trang Hanoi Study.

Chỉ đạo các Nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học kỳ II năm học 2019-2020 căn cứ theo công văn số1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019-2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019-2020.

Các Tổ chuyên môn thảo luận, góp ý về nội dung, phương pháp các bài giảng của giáo viên trong tổ khi dạy online.

Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện dạy học online và hiệu quả việc dạy online của giáo viên trong tổ vào thứ 7 hàng tuần cho ông Vũ Văn Quý.

2. Đối với Nhóm trưởng chuyên môn:

Cùng với các thành viên trong Nhóm xây dựng kế hoạch dạy học kỳ II năm học 2019-2020 căn cứ theo công văn số1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019-2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019-2020.

Phân tích định dạng và cấu trúc đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn, ôn tập cho học sinh khối 12 đạt kết quả cao.

Lê kế hoạch dự giờ giáo viên để rà soát, góp ý về nội dung, phương pháp các bài giảng của giáo viên trong nhóm khi dạy online.

Cuối tháng báo cáo việc thực hiện chuyên môn của giáo viên về BGH nhà trường (chú ý kiểm tra việc giáo viên giao bài, chữa bài về nhà cho học sinh, ghi điểm thường xuyên cho học sinh, …)

3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm các lớp:

Báo cáo sĩ số học sinh tham gia học các buổi trên truyền hình 02 lần/ 1 tuần cho khối trưởng chủ nhiệm các khối để khối trưởng báo cáo Hiệu trưởng nhà trường.

Phối hợp với gia đình học sinh để đôn đốc học sinh tham gia học trên truyền hình, học trên trang Hanoi study và học online có hiệu quả. Việc học trên truyền hình, trên trang Hanoi study và học online theo thời khóa biểu của nhà trường là một yêu cầu bắt buộc với mọi học sinh trong khi nghỉ dịch.

Giáo viên chủ nhiệm phối kết hộp với GVBM để đánh giá xếp loại chuyên cần của học sinh trong quá trình giảng dạy.

Tìm biện pháp hỗ trợ học sinh và báo cáo kịp thời cho BGH nhà trường khi học sinh không đủ điều kiện tham gia học online.

Thường xuyên cập nhật lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh và cha mẹ học sinh biết.

Không thu thêm bất kỳ các khoản tiền nào của học sinh.

4. Đối với giáo viên bộ môn các lớp:

Nắm bắt kịp thời nội dung giảng dạy, gửi bài tập cho học sinh, động viên phụ huynh và học sinh tích cực tham gia học tập trên truyền hình và internet ở cả 3 khối lớp đặc biệt là học sinh lớp 12 đảm bảo 100% học sinh tham gia học tập đạt kết quả cao.

Ghi điểm thường xuyên (điểm miệng, 15 phút, thực hành – hệ số một) khi học sinh tham gia học online và ôn tập trên trang Hanoi Study.

Bám sát học sinh tại các buổi học, sau mỗi buổi học gửi nhanh tóm tắt kiến thức, ghi chép bài học trên truyền hình, chụp ảnh và gửi các câu hỏi đã làm trên Hanoi Study. Thường xuyên báo cáo cho GVCN về sĩ số học sinh và tình hình học tập của lớp mình.

Phương pháp dạy học online có ứng dụng công nghệ thông tin, nhà trường yêu cầu mọi giáo viên đều phải cố gắng khắc phụ những khó khăn để hoàn thành tốt công việc.

5. Nhiệm vụ các thành viên và đầu mối liên hệ công tác:

Ông Lê Xuân Trung: phụ trách chung.

Ông Vũ Văn Quý phụ trách các công việc liên quan đến dạy học online, học trên truyền hình.

Bà Đinh Thị Điệu phụ trách các công việc về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Lương Anh Dũng giúp lãnh đạo nhà trường phụ trách việc học sinh ôn tập trên trang Hanoi study.

Nơi nhận:                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
– Tổ trưởng CM;                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)
– Lưu: VT, VP.                                                                                        Th.S Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *