Đồng bộ giải pháp đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành Giáo dục có giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong học sinh phổ thông và bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

Tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, chỉ thị và văn bản chỉ đạo điều hành khác, nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân; giảm tải nội dung, thời lượng các môn học chính khóa; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục trải nghiệm; tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục bảo đảm các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục với người khác, môi trường xung quanh và chính mình. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh. Tăng cường hoạt động trải nghiệm, thể thao, xã hội để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh, trong đó gia đình giữ vai trò quan trọng. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, phát hiện dấu hiệu bất thường để phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục học sinh. Nhà trường hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *