Giữ quy định xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học

Trong 10 nội dung ghi trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có nội dung xếp hạng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 27 quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH.
Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH có 10 tiêu đề, bao gồm:
1 – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2 – Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương)
3 – Ngành đào tạo
4 – Tên cơ sở cấp văn bằng
5 – Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng
6 – Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng
7 – Hạng tốt nghiệp (nếu có)
8 – Địa danh, ngày tháng cấp văn bằng
9 – Chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định
10 – Số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng

Như vậy, thông tư chính thức vẫn giữ nội dung hạng tốt nghiệp trên văn bằng giáo dục ĐH (nếu có). Đây là điểm mới so với thông tin trong dự thảo lần 1 Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến góp ý. Tại dự thảo, Bộ GD&ĐT quy định văn bằng giáo dục ĐH không bắt buộc có nội dung về xếp loại tốt nghiệp.

Thêm một điểm khác so với dự thảo trước đó là tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo có bổ sung văn bằng trình độ tương đương (bên cạnh bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đồng ý cho các cơ sở giáo dục ĐH được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục ĐH phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục ĐH tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng giáo dục ĐH phù hợp với quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3 tới.

NGHIÊM HUÊ

Nguồn: Tiền Phong

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *